03 428 51 00

Pravila in pod plezalno steno


1. Splošno

Upoštevanje pravil v telovadnih prostorih je nujno za zagotavljanje varnosti plezalcev, reda ter ustrezne higiene v prostoru. Vse obiskovalce naprošamo, da pravila pozorno preberejo in spoštujejo. Pravila bodo izobešena pod plezalno steno in objavljena na naši spletni strani. Obiskovalci plezalne stene so pravila dolžni spoštovati. Osebje, pristojno za nadzor in upravljanje s plezalno steno, lahko obiskovalce, ki kršijo pravila, odstrani iz dvorane. Obiskovalec, ki krši pravila, izgubi pravico do vračila vstopnine.

2. Prvi obisk

Ob prvem obisku mora vsak obiskovalec izpolniti prijavnico. Obiskovalcem brez ustreznega znanja varnega plezanja in varovanja ni dovoljeno samostojno plezanje na visoki steni brez nadzora osebe, ki prevzema polno odgovornost za varno plezanje in varovanje. Otrokom do 16 leta starosti je dovoljeno uporabljati plezalno steno (veliko in balvansko steno) samo pod nadzorom odrasle osebe s primernim znanjem o varnem plezanju in varovanju. Mlajši od 18 let lahko samostojno plezajo na visoki steni samo, v kolikor imajo naziv športni plezalec, potrjen s strani Komisije za športno plezanje. Lahko pa samostojno plezajo na balvanski steni. S podpisom prijavnice obiskovalec potrjuje, da je poučen o varnem plezanju tako na balvanski kot visoki steni.

3. Varnost in tveganje

Plezanje je šport, povezano z mnogimi tveganji. Pri nezadostnem znanju tehnike plezanja in varovanja ter neprimernem rokovanju z opremo obstaja nevarnost hudih poškodb, lahko tudi smrti. Da bi preprečili poškodbe, je potreben pravilni pristop pri ogrevanju, plezanju in varovanju. Poškodbe pri športnem plezanju se dogajajo. I. osnovna šola Celje in ŠPO Celje za tovrstne športne poškodbe ne odgovarjata. Vsi uporabniki se morajo zavedati, da se oprimki in stopi lahko vrtijo ter v izjemnih primerih tudi zlomijo. V tem oziru uporabniki plezalnih sten nosijo odgovornost za nevarnost poškodb sami.

4. Pravila plezanja

Pravila plezanja se razlikujejo glede velike plezalne stene in balvanske stene. Pravila so izobešena pod plezalno steno in jih je potrebno pozorno prebrati in upoštevati. Vsako samovoljno spreminjanje plezalne stene je strogo prepovedano, kot npr.: premikanje oprimkov, pritrditev novega sidrišča, označevanje, odstranitev varovalne vrvi oz. varovanja od zgoraj.

4. 1 Velika plezalna stena
 • Potrebno je izvajati dvojno preverjanje pred vsakim začetkom plezanja.
 • Pri plezanju na veliki steni je obvezna uporaba vrvi.
 • Plezanje v vodstvu in varovanje je dovoljeno samo osebam, ki obvladajo osnove vrvne tehnike in varovanja športnega plezanja.
 • Oprema (vrv, plezalni pas, varovala, kompleti), ki jo plezalci uporabljajo, mora biti izdelana po ustreznih standardih in primerno vzdrževana.
 • Plezanje in varovanje brez primerne obutve je prepovedano.
 • Zaradi nevarnosti, da lasje pridejo v varovalo, je dolge lase potrebno speti.
 • Med plezanjem je prepovedana uporaba mobilnega telefona, ravno tako je prepovedano plezanje s slušalkami.
 • Poskrbite za pravilno mesto varovanja.
 • Vso opremo je potrebno uporabljati po priporočilih in navodilih proizvajalca.
 • Prepovedano je plezanje drug preko drugega. Plezalci naj nikoli ne plezajo, kadar je nad ali pod njimi drug plezalec.
 • V dvoranah pod plezalnimi stenami ni dovoljeno odlagati predmetov – nevarnost spotikanja/padca.
 • Spuščanje naj bo počasno in enakomerno. Hitro spuščanje je prepovedano.
 • Zadrževanje pod samovarovalnimi koluti, ko se le-ti uporabljajo, ni dovoljeno.
 • Smeri, ki imajo nameščen top rope, se lahko pleza v vodstvu, vendar so plezalci vrvi dolžni namestiti nazaj z dvojnim vpenjanjem na sidrišču.
 • Vstop pod plezalno steno v čevljih je prepovedan. Vstopate lahko v copatih, natikačih ali drugi obutvi za notranjost.
 • Obiskovalcem, ki ne plezajo, je obisk prepovedan, razen z dovoljenjem osebja.
 • Varovanje poteka stoje.
 • Potrebno je vpeti vse komplete v plezani smeri.
 • V isto varovalno točko nikoli ne smeta biti vpeti dve vrvi.
 • Med dvema plezalcema mora biti vedno prosta vsaj ena smer.
 • Varovalo mora biti pripeto na ustrezno mesto na pasu (manevrska zanka).
 • Pri varovanju od zgoraj je obvezno vpetje vrvi skozi obe varovalni vponki.
 • Nameščanje varovanja od zgoraj (top rope) je dovoljeno le na vrhu smeri, preko sidrišča ter na zato določenih mestih sredi smeri, kjer so dodatna sidrišča.
 • V primeru kakršne koli okvare na steni (poškodba vrvi, razrahljani, nepritrjeni ali počeni oprimki, poškodovano sidrišče, odvita jeklena vponka, poškodovan varovalni sistem ipd.) so obiskovalci dolžni to nemudoma sporočiti osebju plezalnega centra.
 • Prosimo, da v športni dvorani, kjer se nahaja plezalna stena, niste preglasni in ne motite ostalih soplezalcev.
 • Vsi udeleženci so dolžni ravnati z umetno steno skrbno. Z magnezijem naj ne razsipavajo, po plezanju pa naj za seboj pospravijo vse smeti.
 • Organizator ne odgovarja za pozabljene ali ukradene stvari.
 • Alkoholnih pijač ni dovoljeno vnašati v dvorano. Kajenje v športnem objektu je prepovedano.
4. 2 Balvanska stena
 • Na blazinah ni dovoljeno poležavanje, sedenje.
 • Na blazinah v balvanski dvorani se je prepovedano zadrževati dlje, kot je to nujno potrebno za dostop do stene in umik po vsakokratnem plezanju.
 • Padec na blazino mora biti kontroliran, upoštevati je potrebno, da so v prostoru še druge osebe (nevarnost poškodb). Posebno obzirni bodite v primeru otrok.
 • Stena ne sme biti preveč polna. Plezanje pod drugimi je zelo nevarno!
 • Prepovedano je plezati bos ali v nogavicah.
 • Obvezna je uporaba magnezija.
 • Prepovedano je plezanje čez rob stene
5. Red in čistoča

Ob vsakem vstopu v telovadnico je potrebno svojo prisotnost javiti pristojni osebi (po navadi izvajalcu vadbe). Preoblačenje v športna oblačila poteka v garderobah in ne v telovadnici. Vstop v telovadnico je dovoljen samo v čisti obutvi. Po blazinah na balvanski steni je prepovedana hoja s kakršno koli obutvijo razen s plezalniki ali drugo plezalno obutvijo. Plezanje z gorniškimi čevlji in natikači ni dovoljeno. Plezanje je dovoljeno samo s plezalniki. Pitje alkohola in kajenje nikakor nista dovoljena. Osebam pod vplivom psihoaktivnih in drugih opojnih substanc vstop v športno dvorano ni dovoljen. Prosimo vas, da hrane ne nosite pod plezalno steno. Prosimo, skrbite za red in čistočo v telovadnicah, garderobah in sanitarijah. Odpadke odlagajte v za to namenjene smetnjake (skrbite za ločevanje odpadkov).

6. Odgovornost

Za poškodbe oseb in materialno škodo v primeru kraje vrednih stvari v garderobah ne prevzemamo odgovornosti. Povzročitelj škode ali povzročitelj telesnih poškodb oseb nosi odgovornost v zvezi z nastalo škodo. I. osnovna šola Celje ter ŠPO Celje v tovrstnih primerih ne prevzemata nobene odgovornosti.

Dostopnost